Exco Members

SENARAI JAWATANKUASA
PERSATUAN GERAKAN KEMANUSIAAN MALAYSIA (MHM)
SESI 2019 – 2021

PENGASAS/PENASIHAT    : 

PRESIDEN                     : 

TIMBALAN PRESIDEN       : 

SETIAUSAHA                  :

PENOLONG SETIAUSAHA  : 

BENDAHARI                   : 

AHLI JAWATANKUASA       1) 

                                   2)

                                   3)

                                   4)

                                   5)

                                   6)

                                   7)

                                   8)

                                   9)