LOKASI 2: RUMAH PANJANG KAMPUNG UMA AKEH, ULU BARAM MIRI.

Sukarelawan MyHumanitarian meneruskan usaha dan khidmat bakti tanpa jemu demi memastikan pembinaan sistem saluran air bersih dapat disiapkan mengikut perancangan yang telah dibuat. #salute.

‘Program Komuniti Gotong-royong Membina Saluran Air Bersih di Kawasan Pedalaman N77 Telang Usan’

‘Leave No One Behind’