Perjumpaan dan perbincangan bersama Tn IR. Chang Kuet Shian, Pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Negeri Sarawak

Perjumpaan dan perbincangan bersama Tn IR. Chang Kuet Shian, Pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Negeri Sarawak berkenaan Projek Komuniti Bekalan Air Bersih Untuk Penduduk Pedalaman di DUN N77 Telang Usan. YB Dennis Ngau bersama-sama rombongan kami telah hadir di dalam pertemuan yang cukup positif ini.

Alhamdulillah.. Tuan Pengarah JBALB Sarawak telah memuji kejayaan program ini dan akan jadikan contoh kejayaan ini untuk kami teruskan di perkampungan yang lain di dalam DUN Telang Usan.

Terima kasih YB Dennis Ngau di atas sokongan dan kepercayaan yg diberikan kepada kami dan juga kepada Pengarah IYCKL, YBrs Dr Mohamed Maliki Mohamed Rapiee di atas idea dan tunjuk ajar demi memastikan program ini berjaya dan dapat memberi sinar kegembiraan kepada penduduk pedalaman menikmati bekalan air bersih.

‘Leave No One Behind’

#SDG’s #mhm #iyckl #beliamalaysia