Rangkuman Aktiviti – Projek Komuniti Gotong Royong Membina Saluran Bekalan Air Bersih Untuk Kampung Long Sayan

Projek Komuniti Gotong-Royong Membina Saluran Bekalan Air Bersih Untuk Kampung Long Sayan telah dilaksanakan pada 30 Oktober 2021 – 8 Disember 2021. Projek ini merupakan inisiatif dari Kerajaan Negeri Sarawak, Pusat Khidmat Masyarakat DUN N77 Telang Usan , Pusat Belia Antarabangsa Kuala Lumpur (IYC) dan Persatuan Gerakan Kemanusiaan Malaysia (MyHumanitarian).

Projek yang memasuki edisi ke-3 ini merupakan Nilai Elemen Ke 6 bagi Matlamat Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals) iaitu Air Bersih dan Sanitasi. Pelaksanaan aktiviti ini mendapat kerjasama dari semua pihak termasuk melalui penglibatan masyarakat dan belia Kampung Long Sayan, Jabatan Hutan Sarawak Wilayah Miri , Sukarelawan Rakan Muda & MyCorps dan Alumni Malaysia Future Leaders School (MFLS), Kem Wawasan Sambadi Kuching.

Ikuti sorotan aktiviti sepanjang program ini berlangsung melalui perkongsian ini :

The Gotong -Royong Community Project to Build a Clean Water Supply Channel for Kampung Long Sayan was implemented on 30 October 2021 – 8 December 2021. This project is an initiative from the Sarawak State Government, DUN N77 Telang Usan Community Service Center, International Youth Center (IYC) Kuala Lumpur and the Malaysian Humanitarian Movement Association (MyHumanitarian).

The project, which entered its 3rd edition, is the 6th Element Value for the Sustainable Development Goals – Clean Water and Sanitation. The implementation of this activity has the cooperation of all parties, including through the involvement of the community and youth of Kampung Long Sayan, Sarawak Forest Department – Miri Region, Rakan Muda & MyCorps Volunteers and Alumni of Malaysia Future Leaders School (MFLS), Kem Wawasan Negara Sambadi Kuching.

Follow the highlights of activities throughout the program through this partnership:

Koleksi Gambar :

 1. Aktiviti – 6 Disember 2021
 2. Aktiviti – 4 Disember 2021
 3. Aktiviti – 3 Disember 2021
 4. Aktiviti – 30 November 2021
 5. Aktiviti – 23 Hingga 26 November 2021
 6. Aktiviti – 22 November 2021
 7. Aktiviti – 21 November 2021
 8. Aktiviti – 20 November 2021
 9. Aktiviti – 19 November 2021
 10. Aktiviti – 18 November 2021
 11. Aktiviti – 17 November 2021
 12. Aktiviti – 16 November 2021
 13. Aktiviti – 15 November 2021
 14. Aktiviti – 13 November 2021
 15. Aktiviti – 9 November 2021
 16. Aktiviti – 8 November 2021
 17. Aktiviti – 7 November 2021
 18. Aktiviti – 5 November 2021
 19. Aktiviti – 4 November 2021
 20. Aktiviti- 2 November 2021
 21. Aktiviti – 1 November 2021
 22. Aktiviti – 31 Oktober 2021
 23. Aktiviti – 30 Oktober 2021
 24. Majlis Penutup – 9 Disember 2021

Koleksi Video :

Video :

Berita :
1. Majlis Penutup dan Penyerahan Projek Komuniti Gotong – Royong Membina Saluran Air Bersih Untuk Kampung Long Sayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *